Actividades entidades confederadas

Anàlisis pràctica de les NIA 200, 210 i 220

  • Miércoles, 4 de Junio del 2014
    Auditori del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials (Barcelona)

    L'objectiu del seminari és analitzar de forma especí?ca tres de les NIAS que s’han d’aplicar en els encàrrecs per auditories de l’exercici 2014, com són el contracte o carta d’encàrrec així com els aspectes relacionats amb els objectius globals en l’aplicació de les NIAS i el control de qualitat adaptat a la nova normativa.

    Más información